Budapeštianska eufória

Dôkazom, že ak človek niečo skutočne chce a snaží sa dosiahnuť cieľ, bol môj úspech na súťaži a následná cena - trojdňový študijný pobyt v metropole Maďarska, Budapešti v dňoch 11. až 13. novembra 2013.

Študijný pobyt bol plne hradený organizáciou Hungarian Baptiste Aid, ktorá v spolupráci so slovenským združením Človek v ohrození vyhlásila súťaž v písaní esejí na témy, ktoré sa týkali problematiky obchodovania s ľuďmi. Zapojiť sa mohli žiaci základných a stredných škôl. Do súťaže som poslala svoju esej na tému Detská práca a vyhrala som v rámci Slovenska druhé miesto.

Práve preto som mala šancu spolu s ďalšou Slovenkou z Martina a so študentmi z Česka a Maďarska, spoznať aspoň malú časť historickej Budapešti, keďže súťaž bola vyhlásená v rámci Vyšehrádskej štvorky. Okrem prehliadky pamätihodností sme sa zapojili do zaujímavých diskusií na tému obchodovania s ľuďmi a spoznali spôsoby, ako sa nielen brániť, ale aj sami zapojiť do aktívneho boja proti neprávostiam páchaným na našich ľudských právach. Reálne príbehy skutočných obetí nám otvorili oči a ukázali, že tento globálny problém sa dotýka každého z nás, aj obyvateľov malého mestečka na Slovensku. A je už len v našich rukách, čo s tým urobíme.

Terézia Čokynová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií