Úspešní esejisti

Dňa 15.04.2014 sa traja naši študenti zúčastnili vyhodnotenia štvrtého ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa, ktorú vyhlasuje Literárne informačné centrum Bratislava. Podujatie sa konalo v Šali, kde spisovateľ Ján Johanides dlhé roky žil a tvoril. Odborná porota bola zložená zo slovenských spisovateľov a kritikov či pracovníkov Literárneho centra. Každá z ocenených esejí, ktorých témami opäť boli výroky z pera Jána Johanidesa, bola v hodnotiacom posudku verejne prezentovaná jedným z členov poroty. Ocenených bolo len 9 študentov z celého Slovenska, pričom sa tento rok do súťaže zapojilo rekordných 91 súťažiacich. Preto nás veľmi potešilo a milo prekvapilo, že hneď traja ocenení boli z našej školy.

Čestné uznanie a hodnotné vecné ceny si odniesli Terézia Čokynová (IV.B), ktorá spracovala vo svojej eseji tému „Spisovateľ nie je na svete preto, aby demonštroval svoje zranenia a apeloval na žľazy, ale aby poskytoval prvú pomoc, aj keď nedokonalú.“ a Lenka Miklóssyová (II.B), ktorá písala na tému „Láska je niečo, čo dovádza do extázy. Ak túto extázu vylúčime, vygumujeme, vzniká iba živočíšna stránka veci a vtedy ani sexuálny výkon nemá cenu.“. Tretiak Filip Varga svojou esejou reagoval na rovnakú tému ako maturantka Terezka, vďaka čomu sa stal hrdým držiteľom prémie.

K úspechom našim študentom blahoželáme a dúfame, že nás budú reprezentovať aj v ďalších podujatiach.

Lenka Miklóssyová (II.B)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií