Do finále Golden Owl postúpili dve študentky – Martina Chudá a Kristína Vranová

Dňa 3. apríla 2014 súťažiaci nášho gymnázia, ktorí postúpili zo školského kola, ktoré prebehlo v januári, zasadli k testom druhého kola medzinárodnej korešpondenčnej súťaže z anglického jazyka Golden Owl. Test pozostával z cvičení zameraných na všetky zručnosti v jazyku – študenti sa potrápili s počúvaním s porozumením, úlohami na čítanie s porozumením, fonetické cvičenia, úlohy na slovnú zásobu a rôzne gramatické javy. Výsledky, ktoré boli mimoriadne vyrovnané, sme zaslali organizátorovi v Poľsku - gymnáziu v Nyse, ktoré po obdržaní výsledkov všetkých zúčastnených krajín zostavilo poradie finalistov.

V tomto roku súťažia študenti Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Do finále sa zo spomenutých krajín dostalo 36 súťažiacich – z toho 2 naše študentky – Martina Chudá (II.B) a Kristína Vranová (II.A), ktoré získali v druhom kole najvyšší počet bodov za našu školu.

Finále sa uskutoční 7. mája 2014 a okrem písomného testu budú naše študentky absolvovať i ústnu časť. Povinnou literatúrou počas prípravy na finále je “Nelson Mandela” (Carl W. Hart, level Pre-Intermediate, Macmillan Readers). Držíme študentkám päste, aby sa vo finále umiestnili čo najvyššie.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií