Dve 2.miesta v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku získali naši študenti

Dňa 16.1.2014 sa na našom gymnáziu konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy v okrese Nitra. Táto súťaž pod záštitou Ministerstva školstva je organizovaná na našej škole už niekoľko rokov. Spolu súťažilo 28 súťažiacich v štyroch kategóriách. Naši študenti, ktorí postúpili zo školského kola, zabojovali v kategóriách 2A - Michaela Halásová (trieda II.A) a 2B – Jakub Kováčik (trieda III.C).

V konkurencii všetkých gymnázií i obchodných a hotelových akadémií z okresu Nitra si naši študenti počínali vynikajúco, pretože obaja získali 2. miesta vo svojich kategóriách. Opäť sa nám potvrdilo, že máme študentov s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka, ale i vysokú úroveň vzdelania v cudzích jazykoch, ktorú im naše gymnázium ponúka.

Víťazom zo srdca blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií