Akadémia & VAPAC - 17. ročník

Štúdium a kariéra idú ruka v ruke na medzinárodnom veľtrhu Akadémia & Vapac. Výber vysokej školy je v dnešnej dobe poriadny "oriešok". Už môžete študovať naozaj všetko a k tomu na všeliakých možných univerzitách v rôznych slovenských, českých alebo dokonca rakúskych mestách. Vyberať si je z čoho, o tom niet pochýb. Ako si ale vybrať správne?

Odpoveď na túto otázku nám každoročne ponúka výstava vysokých škôl Akadémia & Vapac v Bratislave. Tretiaci a štvrtáci, mnohí ešte nerozhodní, sa vybrali 10. októbra 2013 do bratislavského národného tenisového centra rozhodovať o svojej budúcnosti. Niektorí už išli na istotu, no viacerí absolútne netušili, kam ich ešte zanesú kroky a čo si vyberú.

Vyberať veru bolo z čoho. Každá významná škola na Slovensku tu mala svojich zástupcov rôznych fakúlt. Od Anglo-amerikánskej univerzity až po STU v Bratislave. Nechýbala ani Univerzita Komenského, Univerzita Konštatntína Filozofa alebo Univerzita Mateja Bela. Vidieť sme mohli aj rôzne zahraničné vysoké školy z Česka, Rakúska, Maďarska, dokonca sa výstavy zúčastnila aj cyperská škola. Každá lákala letákmi, v ktorých uvádzala, čím je na Slovensku najlepšia a kde sa uplatnia jej absolventi po ukončení štúdia. Podobného zamerania boli aj naše otázky smerujúce k zástupcom jednotlivých škôl. Tí nám odpovedali na všetky naše nejasnosti a pomohli niektorým z nás dospieť k záveru, na akej škole budeme tráviť ďalšiu významnejšiu časť nášho štúdia.

Simona Pavelková, III.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií