Viac ako peniaze

V tomto školskom roku boli vybraní študenti zapojení do vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA) s názvom VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Väčšina študentov vzdelávanie ukončila výstupným testom a získala certifikát.

PaedDr. Darina Madleňáková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií