Šieste miesto Filipa Vargu (4.C) v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor

V dňoch 07. 11. 2014 a 10. 11. 2014 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2014, do ktorej sa zapojilo 34 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (7 študentov z tried 1.A, 1.B, 2.A); na celom Slovensku súťažilo 7 073 Juniorov
  • Senior (27 študentov z tried 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C); na celom Slovensku súťažilo 4 545 Seniorov

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

O súťaž iBobor je na našej škole každý rok veľký záujem. Aj v tomto ročníku súťaže sme zaznamenali trend nastolený v rámci posledných šiestich rokov - zvyšujúcu sa kvalitu vedomostí našich študentov a ich zlepšujúce sa celkové výsledky v súťaži.

V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 4545 študentov slovenských stredných škôl. Výnimočný a ťažko napodobniteľný úspech dosiahol Filip Varga zo 4.C triedy, ktorému sa v najťažšej kategórii "Senior" podarilo súťaž absolvovať s percentilom 99,89 % (čiže predstihol 99,89 % všetkých súťažiacich), pričom sa umiestnil na skvelom 6. mieste! Veľmi pekný výsledok dosiahol tiež Jakub Kováčik zo 4.C triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 96 % a Matej Komlóši z 3.B triedy s percentilom 91 %.

V kategórii "Junior" (1. a 2. ročník stredných škôl, s menej náročnými otázkami v porovnaní s kategóriou "Senior"), ktorej sa zúčastnilo celkovo 7073 súťažiacich, sa najviac darilo Adamovi Horkovi z 1.A triedy, ktorému sa podarilo súťaž absolvovať s percentilom 91 %, Lukášovi Minárovi z 1.A triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 87 %, Tomášovi Baránekovi z 1.B triedy s percentilom 84 %, Lukášovi Machatovi z 2.A triedy s percentilom 84 % a Miriam Sádovskej z 2.A triedy s percentilom 81 %.

Chceli by ste si svoje vedomosti porovnať s výsledkami našich študentov? Môžete! Otvorte si stránku ibobor.sk/sutaz_demo, ročník súťaže zadajte na 2014/2015 a kategóriu ako "Junior" alebo "Senior". Váš výsledok si po zodpovedaní všetkých otázok môžete porovnať s našimi najlepšími študentmi. Filip Varga dosiahol v kategórii Senior 71,00 bodov a Adam Horka v kategórii Junior 61,35 bodov.

Viac informácií o štatistickom vyhodnotení súťaže je možné nájsť na stránke ibobor.sk/vyhodnotenie2014.php.

Výsledky najúspešnejších študentov našej školy aj s ich percentilom:

Junior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Adam Horka, 1. A 91 % percentil
Lukáš Minár, 1. A 87 % percentil
Tomáš Baránek, 1. B 84 % percentil
Lukáš Machata, 2. A 84 % percentil
Miriam Sádovská, 2. A 81 % percentil
Jasmína Badová, 1. B 70 % percentil
atď.  

Senior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Filip Varga, 4. C 99,89 % percentil
Jakub Kováčik, 4. C 96 % percentil
Matej Komlóši, 3. B 91 % percentil
Kristián Kele, 4. A 88 % percentil
Šimon Staňo, 4. A 85 % percentil
Matúš Vaš, 3. B 81 % percentil
Mário Valkovič, 4. B 81 % percentil
Diana Bošanská, 3. A 77 % percentil
Erik Brunclík, 4. A 75 % percentil
Roman Smuda, 4. A 74 % percentil
Ondrej Hraška, 3. B 73 % percentil
atď.  

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií