Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

26.11. 2014 sa uskutočnilo na našej škole ŠK OSJL. Súťaž sa bola zložená z troch častí. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením, druhá bola zameraná na transformáciu textu. V tretej časti súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad, štylistické schopnosti, pohotovosť a rečnícky talent. Súťaž bola vyrovnaná a výsledné poradie bolo nasledovné:

A kategória:
1. miesto - Dominika Chovancová (III.B)
2. miesto - Kristína Vranová (III.A)
3. miesto – Roman Smuda (IV.A)

B kategória:
1. miesto – Miriam Sádovská (II.A)
2. miesto – Tomáš Rak (I.A)
3. miesto – Jasmína Badová (I.B)

Výhercom srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií