Schránka dôvery

Milí študenti,

v tomto školskom roku zavádzame jednu novinku, tzv. „schránku dôvery“. Je to pre všetkých, ktorí majú ťažkosti komunikovať svoj problém otvorene, potrebujú pomôcť a zároveň chcú zostať v anonymite. Stačí, ak opíšete daný problém, uvediete heslo a vhodíte do skrinky - „schránky dôvery“. Po odpoveď si môžete prísť do kabinetu výchovného poradcu, kde ju nájdete pod zadaným heslom. Skrinka sa nachádza pri vstupe do budovy školy. Prosíme, aby ste ju nezneužívali na iné účely a nedehonestovali jej funkciu.

Ďakujeme.

PaedDr. Martina Hegedúšová
Výchovná poradkyňa

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií