Telemost s partnerskou školou v Keni

Dňa 27.10.2014 sa na našej škole organizovala videokonferencia s dievčenskou školou v Keni, s ktorou sme vytvorili partnerstvo prostredníctvom organizácie Človek v ohrození. Naši študenti veľmi radi využili príležitosť komunikovať v anglickom jazyku so žiakmi z afrického kontinentu.

Diskusia trvala takmer dve hodiny. Študenti si najskôr vymieňali informácie o tom, aký typ školy navštevujú, aké majú predmety, rozprávali o organizácii školského roka a prázdnin. Naši študenti svojim africkým priateľom prezradili niečo o Slovensku, ale rozprávali sa i o tom, ako trávia voľný čas atď. Na spestrenie telekonferencie si naši žiaci pripravili hudobný vstup – za pomoci gitár zaspievali našu slovenskú ľudovú pieseň. Tá vyčarila úsmevy na tvárach našich kamarátov, čo bolo neklamným znakom toho, že sa im slovenské ľudové piesne páčia.

Naši zvedaví študenti sa okrem iného pýtali na ich kultúrne zvyklosti – v akom veku vstupujú do manželstva, koľko detí žije v priemere v jednej rodine, či všetky deti majú príležitosť na vzdelávanie a podobne. Ak však neboli zodpovedané všetky otázky, naši študenti dostali príležitosť vymeniť si mailové adresy so žiakmi z Kene a tým si rozšíriť príležitosti na to, aby si zlepšovali svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku a dozvedeli sa niečo o kultúre a zvykoch v inej krajine, a tak si obohatili svoj obzor a poznanie.

Život mladých ľudí vo svete nám nie je ľahostajný, preto i spoznávanie a zdieľanie pocitov, problémov, radostí a starostí môže byť tým, čo nás učí byť tolerantným, citlivým a asertívnym človekom a v neposlednom rade - záujem o človeka nás všetkých spája.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií