Videokonferencia s partnerskou školou Kajire Girls v Keni s názvom Ako poznáš krajinu našich priateľov?

Dňa 1. júna 2015 sa naša škola opäť prostredníctvom videohovoru spojila s partnerskou školou Kajire Girls v Keni. Videokonferencii predchádzala príprava a prednášanie prezentácií, ktoré si študenti tretieho ročníka pripravili na tému Keňa – v anglickom jazyku prezentovali svojim spolužiakom informácie z rôznych oblastí života ako napríklad zemepisná poloha, kultúra, vzdelanie, poľnohospodárstvo, priemysel, jedlá atď.

Naši priatelia z Kene sa takisto snažili získať čo najviac informácií o Slovensku a dôsledne sa pripraviť na kvíz, ktorý mal otestovať ich vedomosti – to znamená, že študenti dvoch krajín si pripravili otázky ohľadom vedomostí, ktoré vystihujú špecifiká ich rodísk: Slovensko – Keňa.

Netrpezlivo sme očakávali, či sa nám podarí spojiť s našimi priateľmi v Keni a preto sme boli radi, že konferencia sa napokon uskutočnila a vydarila. Kladenie otázok a odpovedanie na otázky trvalo približne hodinu. Naši tretiaci online odpovedali na otázky, ktoré im smerovali študenti Kajire girls a ktoré boli samozrejme spojené so životom a kultúrou v Keni.

Napriek tomu, že v odpovedaní na otázky kvízov sa lepšie darilo Keňanom, my sme si opäť hlavne precvičili priamu reakciu na anglicky hovoriaceho študenta, čo bezpochyby napomohlo zlepšovaniu sa v jazyku ale i vo vystupovaní pred väčšou skupinou poslucháčov a v neposlednom rade k nadviazaniu kontaktov a získavaniu priateľov z afrického kontinentu.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií