Dni nezábudiek

Žiaci Martin Mésár a Dušan Bako sa ako dobrovoľníci zapojili do zbierky Dni nezábudiek - 17. 9. 2015 a v uliciach mesta rozdávali za finančnú podporu nezábudku alebo informačné letáky. Vyzbierané finančné prostriedky sú určené na pomoc ľuďom, ktorí trpia duševnými chorobami. Zbierku organizovala Liga za duševné zdravie SR, ktorej cieľom je aj aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života.

Ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí prispeli do tejto zbierky a podporili tak aj našu snahu pomôcť napr. duševne chorým ľuďom.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií