Keď sa blížia Vianoce a keď chodí Mikuláš ...

tak sa všetci tešíme aspoň na malú sladkosť, ktorú odneho dostaneme. Aj medzi žiakov našej školy zavítal Mikuláš a rozdával cukríky a salónky. Zaujímavé bolo, že tento raz mu spoločnosť nerobil anjel, ale čert Adam a pekná čertica Radka.

O tom, že Vianoce boli naozaj veľmi blízko svedčila nielen anjelikovsko-vianočná výzdoba okien školy, ale aj novinka tohtoročného predvianočného času - ADVENTNÝ KALENDÁR, ktorý pomohli p. profesorkám Bogyóovej a Khürovej nainštalovať žiaci. A tak vestibul ožil farebnými výkresmi s číslami dní, pod ktorými sa skrývali malé predvianočné prekvapenia. Pán školník každé ráno odkryl príslušné okienko a žiaci sa tak dozvedeli, že napr.:

  • dnes dostanú sladkú odmenu tí žiaci, ktorí vymeškali za celý polrok len 1-10 hod. (samozrejme, ospravedlnených)
  • dnes nebudú vyvolaní tí žiaci, ktorí nevymeškali ani jednu hodinu za celý polrok,
  • dnes nebude v I.A nikto vyvolaný na hodine matematiky, atď.

Veríme, že ADVENTNÝ KALENDÁR spestril nielen čarovnú predvianočnú atmosféru, ale bol ukážkou toho, ako to v dobrej rodine – aj v tej našej školskej chodí a že si vieme navzájom urobiť radosť.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií