O Ľudovítovi Štúrovi nielen v škole

Rok 2015 je rokom 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Pri tejto príležitosti sa žiaci I. A a I. B triedy 14.10.2015 vybrali na exkurziu do Uhrovca, kde sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra.Vynovená expozícia múzea študentov zaujala a pomohla im aj takouto formou rozšíriť si svoje poznatky o významnom národovcovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, a nielen o ňom, pretože do novodobej histórie Slovenska sa nezmazateľne vpísalo i meno ďalšieho uhroveckého rodáka Alexandra Dubčeka.Históriu, tú vzdialenú i menej dávnu, priblížila žiakom i expozícia Uhrovského múzea a pamätník na Jankovom vŕšku.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií