Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.V tomto školskom roku sa SOČ zúčastnili dve žiačky našej školy: Sádovská Miriam (III. A) s prácou „Ženy pod olympijskými kruhmi“ a Alica Melišíková (IV. A) s prácou „Reedukačné zariadenie vo Vrábľoch“. Obe žiačky zvíťazili v školskom kole a vzorne reprezentovali školu aj v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií