Spomienky na takéto dni nám nikto nevymaže!

Na Vianoce sa každý z nás aspoň na malú chvíľku zastaví a dovolí tomu „dobrému a lepšiemu“, čo v nás drieme, aby vyšlo z nášho vnútra viac na povrch. Tomuto procesu napomáhajú i naše predchádzajúce vianočné spomienky a zážitky, ktoré sa postupne menili tak, ako sme sa menili my a ktoré boli za každým iné, ale predsa vždy neopakovateľne krásne. Vari každý z nás sa v období Vianoc vracia spomienkami do minulosti viac než v bežné dni v roku... To sú Vianoce. Aj my budeme raz starí a v našich spomienkach budú dominovať chvíle, ako sú predovšetkým tieto. Vianočná, zábavná a pokojná atmosféra škole.

Presvedčili sme sa o tom 22. decembra, posledný deň v škole v roku 2015. Keď som sa prešla po chodbe počas prvej hodiny, z každej triedy vyžarovala dokonalá atmosféra Vianoc, spestrená pesničkami, svetielkami a plným stolom darčekov, lebo v našej škole je dobrým zvykomnavzájom sa obdarovať.

Potom sme sa všetci presunuli do vyzdobenej telocvične a na to sme sa tešili najviac, pretože sme vedeli, že nás čaká vianočná akadémia a každá trieda nás pobaví svojím skvelým číslom. Prváci boli veľmi originálni - hra na klarinete, street-dance a skvelo predvedené vianočné piesne. Druháci boli taktiež výborne pripravení, „áčkari“ si pomohli a doprevádzali svoj spev aj hraním na hudobných nástrojoch, „béčkari“ sa sústredili na čo najlepšie zaspievanie piesne Každý deň budú vraj Vianoce. Tretiaci pripravili pre ostatných na pobavenie scénku s vianočnou pointou, ktorá končila krásnymi vianočnými koledami. Záver, a dovolím si povedať, že aj vyvrcholenie celej akadémie patrilo maturantom. Časťami programu zo stužkových slávností nás pobavili tak, že na to budeme ešte dlho spomínať.

Na záver sa prihovorila gymnazistom pani riaditeľka a všetkým popriala krásne vianočné sviatky. My sme si ešte pripomenuli, že aj keď sme niekedy v pokušení nasledovať hlasy Sirén, vieme, že naše šťastie je omnoho bližšie k nášmu domovu: v stabilných vzťahoch priateľstva a lásky: v našich rodinách a komunitách. A v takomto krásnom duchu sme sa rozišli na vytúžené vianočné prázdniny.

Mirka Sádovská, III.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií