Študentka nášho gymnázia najlepšia na Slovensku na Olympiáde zo slovenského jazyka

V dňoch 14. - 15. apríla 2016 sa v Bratislave konal 8.ročník celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Nitriansky kraj v ňom po víťazstve v kategórii A v krajskom kole zastupovala Kristína Vranová, žiačka IV. ročníka Gymnázia vo Vrábľoch. Celoštátne kolo olympiády pozostávalo z dvoch častí: z náročného písomného testu a z rečníckeho prejavu, ktorý si musela pripraviť na jednu z dvoch tém, ktoré určila porota. Kristína si zvolila diskusný príspevok na tému: „Súhlasím alebo nesúhlasím so spoplatnením niektorých článkov na internete.“

Kristínka dokázala opäť zúročiť všetko – svoju usilovnosť, čitateľské zanietenie, všeobecný prehľad, ale hlavne vedomosti získané vzorným štúdiom na gymnáziu a získala palmu víťazstva. Vynikajúco reprezentovala naše gymnázium a my sme na ňu naozaj pyšní. Úprimne sa tešíme z jej 1. miesta v najnáročnejšej kategórii A, lebo je aj ocenením našej práce a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií