Vzdelávacie podujate učiteľov, učiteliek, multiplikátorov, multiplikátoriek ľudských práv a demokratického občianstva

Tak ako každý rok i tento rok sa 13.10.2015 uskutočnil na našom gymnáziu seminár učiteľov, učiteliek, multiplikátorov, multiplikátoriek ľudských práv a demokrarického občianstva. Nosnou témou XVIII. ročníka OĽP bude - Ľudská dôstojnosť. Práve táto myšlienka sa niesla celým seminárom.

Lektorský tím PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz, PhDr. Peter Guráň, PhD., Ing. Mgr. Andrej Kuruc) podali zaujímavý pohľad na témy - Demokratické občianstvo, Mierové spolunažívanie a predchádzanie násilia v interpersonálnych a spoločenských vzťahoch (rodina, spoločnosť, štát, európska a globálna komunita). Takže i tento rok sa potvrdilo, že problematika ľudských práv bola, je a bude veľmi dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií