Záložka do knihy

Žiaci prvých a druhých ročníkov sa aj v tomto školskom roku zapojili do 4. ročníka projektu Záložka do knihy spája slovenské stredné školy. Družobnou školou, ktorej sme poslali 120 záložiek, bolo Gymnázium arm. Generála Ludvíka Svobodu v Humennom. A tak naše kreatívne, s nadšením a so záujmom vyrobené výtvory putovali až na východné Slovensko.

Veríme, že naše záložky potešia nejedno žiacke srdce a knižku, v ktorej budú založené.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií