Zbierka Biela pastelka

25. septembra sa naši žiaci Miroslava Vaňová, Erik Mladý, Johanka Chovancová a Bibiána Beráková zapojili do XIV. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka.

Z informačných letákov sme sa dozvedeli, že aj vďaka nášmu príspevku môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

Vyzbierané finančné prostriedky sú určené na:

  • organizáciu kurzov práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom,
  • na výučbu nevidiacich - čítať a písať Braillovým písmom,
  • na kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
  • na preventívne programy pre deti v materských školách,
  • na výučbu zrakovo postihnutých sebaobslužným činnostiam – varenie, upratovanie, osobná hygiena,
  • na organizovanie kultúrnych a športových aktivít, tvorivých dielní.

Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku finančne podporili a pomohli tak aj nevidiacim uvidieť – minimálne dobré srdcia...

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií