Zbierka UNICEF - Modrý gombík

V dňoch 16. - 22. mája sme sa zúčastnili zbierky Modrý gombík. Zbierka bola určená na pomoc hladujúcim deťom v Mauritánii. Moje pocity zo zbierky sú kladné, sám som prispel tiež, pretože je podľa mňa normálne, aby sme pomáhali chudobnejším rodinám a taktiež som hrdý na to, že som sa mohol zúčastniť zbierky ako dobrovoľník a aj takou formou pomôcť. Zbierky sa zúčastnilo sedem žiakov našej školy a spolu sme vyzbierali 157,20 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Marek Fule, III.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií