Svetový deň vody

A keď sa budete pozerať po dnes ešte stále zelenom Slovensku, spomeňte si na to, že ZELENÁ JE VŽDY LEN ŽLTÁ S MODROU DOKOPY. Teda bez slnka a vody by nebolo ani toho najobyčajnejšieho stebla trávy.

Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň vody (22. marec) tematickou nástenkou vo vestibule školy a tiež menšími plagátmi na viacerých miestach celej školy.

Dúfame, že aspoň niektorí z nás si uvedomili, aká je čistá voda v poslednej dobe ohrozená a zároveň, že aj my sami (každý jednotlivec) môžeme svojim správaním prispieť k jej ochrane.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií