Angličtinár roka - Best in English

Dňa 30.11.2017 sa 30 žiakov našej školy zúčastnilo on-line testovania jazykových zručností v rozpätí úrovní B1-C1 podľa európskeho referenčného rámca s názvom Angličtinár roka alebo Best in English. Súťaž je určená študentom SŠ a gymnázií vo veku 15-19 rokov.

Test obsahoval gramatiku, posluch a orientáciu v texte a trval presne 60 min. od prihlásenia do testu. Znalosť anglického jazyka otvára mladým ľuďom veľa možností vycestovať za vzdelaním ale aj prácou do zahraničia. Využiť môžu napríklad rôzne študijné programy v Kanade. Vďaka tejto online súťaži si študenti navzájom overujú svoje jazykové schopnosti s rovesníkmi z Čiech a iných európskych krajín.

Cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti a zručnosti. V súčasnosti význam anglického jazyka neustále narastá. Používanie anglického jazyka je nevyhnutnosťou, ktorá sa využíva v medzinárodnom obchode, marketingu, zábave, športe, doprave či v iných oblastiach.

Vďaka tomu, že sa angličtina postupne stáva povinným predmetom na školách či univerzitách, majú mladí ľudia príležitosť prostredníctvom znalosti cudzieho jazyka vyššiu šancu uspieť na pracovnom trhu u nás, ale hlavne v zahraničí. Veľkým lákadlom je tiež získanie kamarátov z celého sveta. Môžu ďalej spoznávať nové kultúry, čím si rozširujú svoje obzory a zdieľajú rôzne druhy informácií.

Študenti svojou účasťou v teste nereprezentujú iba seba, ale aj svoju školu, pretože rebríček najúspešnejších škôl vznikne zoradením na základe zrátania desiatich najlepších výsledkov žiakov danej školy v súťaži.

V priebehu najbližších týždňov očakávame výsledky a pevne veríme, že sa nám podarí prekonať úspech nášho minuloročného študenta Lukáša Ťapušíka, ktorý skončil na 12. mieste v konkurencii  takmer 3000 Slovákov všetkých zúčastnených škôl.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií