Prezentácia štúdia Informatiky na FIIT STU

Študovať informatiku sa v dnešnej dobe oplatí! Atraktívnosť a veľkú perspektívu tejto vedy si uvedomujeme aj našom gymnáziu. Okrem národného projektu IT Akadémia, do ktorého sa naša škola od aktuálneho školského roku zapojila a kvôli ktorému zvyšujeme počet hodín informatiky pre aktuálnych prvákov počas celého ich štúdia na našom gymnáziu, sme pripravili pre študentov hneď na začiatku školského roka motivačnú prednášku, ktorej cieľom bolo povzbudiť záujem žiakov našej školy o štúdium informatiky aj po skončení štúdia na gymnáziu.

Na konci prvého týždňa (8.9.2017) nového školského roku prišiel spropagovať štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) jej aktuálny a súčasne náš bývalý študent Filip Varga. Filip v sebe nezaprel svoj rečnícky talent a jeho prezentácia štúdia informatiky na FIIT STU žiakov našej školy zaujala, poučila a tiež motivovala.

Aj touto cestou by sme sa chceli Filipovi v mene všetkých zúčastnených študentov poďakovať za svoj čas, ktorý nám venoval a tiež za propagačné materiály o štúdiu na FIIT-ke, ktoré pre študentov priniesol.

Na záver niekoľko dôležitých informácií. Chcete študovať na FIIT STU?
Dôležité termíny:
10. - 12. október 2017 - VAPAC v Bratislave
14. - 15. október 2017 - Y-games - majstrovstvá Slovenska v eSports konané na FIIT STU
15. december 2017 - Deň otvorených dverí FIIT STU (tu sa s Filipom určite stretnete)
31. marec 2018 - termín podania prihlášky na FIIT STU

O predmetoch vyučovaných počas Vášho štúdia na FIIT STU sa môžete viac dozvedieť v tejto brožúre.

Stránka porovnávajúca vysoké školy: www.lepsieskoly.eu

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií