Mladý astronóm v Thajsku

V dňoch 12.– 21. novembra 2017 Thajské kráľovstvo privítalo mladých astronómov na 11. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky. Najmladším členom tímu zo Slovenska bol aj náš druhák Samuel Buranský. V ťažkej konkurencii starších a skúsenejších kolegov sa popasoval s náročnými úlohami súťaže a získal cenné skúsenosti, ktoré môže uplatniť v ďalšom štúdiu astronómie a astrofyziky.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií