Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

3. novembra 2017 žiaci druhého a tretieho ročníka navštívili Národnú radu SR. Hoci v tento deň neprebiehalo plenárne zasadnutie NR SR, žiaci sa zoznámili s históriou a súčasným fungovaním zákonodarného orgánu. Mali možnosť nazrieť do rokovacej sály a postaviť sa za rečníčky pult.

Dúfajme, že sa nechali inšpirovať politikou a v budúcnosti možno mnohí z nich zásadnú na poslanecké miesta.

PhDr. Ivana Semjanová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií