ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 - Popularizačné prednášky v rámci projektu IT Akadémia

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zorganizovalo v piatok 8.12.2017 pre študentov a učiteľov stredných škôl prednášky, ktoré priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína. Podujatie ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 sa uskutočnilo ako jedna z úvodných aktivít v rámci národného projektu IT Akadémia, ktorého súčasťou bude v rokoch 2017 - 2025 aj naše gymnázium.

Jednotlivé prednášky boli vysielané on-line, zúčastnili sa ich aj vybraní žiaci 3. a 4. ročníka.

Anotácie prednášok:

Gravitačné okno do vesmíru
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Anotácia: Nobelova cena za fyziku bola v tomto roku udelená za jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvý krát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu pred viac ako 100 rokmi predpovedal Albert Einstein. Priama detekcia gravitačných vĺn tak otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj celého vesmíru.

Kryo-elektrónová mikroskopia - nový nástroj na štúdium biomolekúl
Mgr. Vladimír Komanický, PhD.
Anotácia: Vyvinutie kryo-elektrónovej mikroskopie otvorilo dosiaľ nevídané možnosti pri zobrazovaní štruktúry biologických molekúl. Udelenie tohoročnej Nobelovej ceny za chémiu je príkladom, že pomerne jednoduchá technologická inovácia vie niekedy priniesť vo vede väčší prelom ako objavenie nových javov a procesov. Táto metóda ľudstvu otvára nové horizonty nielen v skúmaní živého sveta naokolo, ale aj v lepšom pochopení nás samých.

Záhada mechanizmu biologických hodín vyriešená
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Anotácia: Tohtoročná Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola udelená za objav molekulárneho mechanizmu fungovania vnútorných biologických hodín, prítomných vo všetkých živých organizmoch od baktérií až po človeka a za spôsoby ich synchronizácie rytmickými faktormi prostredia. Ich chod určuje priebeh prakticky všetkých fyziologických funkcií organizmu a vytvára tak jednotu časovej organizácie tela a prostredia. Ukázali, že vlastnosti hodín sú geneticky fixované a sú súčasťou genómu každej bunky.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií