Získali sme 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku!

V dňoch 9. – 10. apríla 2018 sa v Košiciach konalo celoštátne kolo 48. ročníka Olympiády v ruskom jazyku pre základné a stredné školy. Súťaž organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Našu školu reprezentovali dve žiačky: Paula Balta (I. D) a Daniela Duncová (II. D). Prvý deň preukázali súťažiaci svoje vedomosti v písomnej – testovej časti a v ústnej časti súťaže, kde sa vyjadrovali k zadaným témam. Druhý deň pokračovala súťaž diskusiou na určitú tému, rozprávaním podľa obrázkov, písaním slohov a recitovaním poézie alebo prózy.

V silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska dosiahli naše žiačky vynikajúce úspechy.

Paula Balta obsadila 3. miesto v kategórii B3
Daniela Duncová získala 2. miesto v najvyššej kategórii B4.

Srdečne blahoželáme.

Mgr. Gabriela Bielaková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií