Ďalšie úspechy mladého prírodovedca

S blížiacim sa koncom školského roka finišujú všetky vedomostné súťaže. Veľmi nás teší, že Samuel Buranský, žiak II.A triedy, v krajskom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach opäť získal 1. miesto.

Postúpil do celoslovenského finále, kde sa mu podarilo obsadiť výborné 3. miesto. Rovnako nás teší aj jeho 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C. Ku všetkým dosiahnutým úspechom mu srdečne blahoželáme.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií