Mikuláš a jeho družina

Aký by to bol 6. december bez ozajstného Mikuláša? To si povedali aj členovia žiackej školskej rady a pripravili pre svojich spolužiakov v tento deň prekvapenie v podobe Mikuláša a niekoľkých anjelov a čertov. Tí chodili po triedach a poslušným žiakom rozdávali sladkosti.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií