Mikuláš a jeho družina

Aký by to bol 6. december bez ozajstného Mikuláša? To si povedali aj členovia žiackej školskej rady a pripravili pre svojich spolužiakov v tento deň prekvapenie v podobe Mikuláša a niekoľkých anjelov a čertov. Tí chodili po triedach a poslušným žiakom rozdávali sladkosti.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií