Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

Medzi ľudské práva patria všetky práva a slobody, ktoré prináležia jednotlivcovi práve na základe toho, že je človekom. Tieto práva a slobody sú ľudom priznávané s cieľom dôstojného života.

Dňa 10. – 12. 4. 2019 sa uskutočnilo v Omšení celoštátne kolo 21. ročníka Olympiády ľudských práv. Práve v tento deň sa stretli študenti zo 61 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv sa ich týka aj ich a je im ako občanom Slovenskej republiky veľmi blízka.

Nechýbal medzi nimi ani žiak vrábeľského gymnázia Rastislav Pap, ktorý vzorne reprezentoval našu školu, mesto i kraj.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií