2. miesto v kraji v Olympiáde v anglickom jazyku patrí nášmu študentovi

Dňa 13. februára 2019 sa náš žiak Adam Kramár, ktorý zvíťazil v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B (vyššie ročníky gymnázií), zúčastnil krajského kola tejto súťaže organizovanej Ministerstvom školstva SR.

Súčasťou Olympiády v cudzích jazykoch je písomná a ústna časť. V písomnej časti boli testované jazykové zručnosti čítania a počúvania s porozumením znalosť slovnej zásoby a gramatiky. V ústnej časti študenti predviedli schopnosť zahrať inscenačné úlohy a vymyslieť a vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho vnemu.

V konkurencii víťazov ďalších 6 okresov vo svojej kategórii si Adam Kramár počínal výborne v písomnej i ústnej časti a obsadil krásne 2. miesto, k čomu mu srdečne blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií