Stredoškoláci do sveta

Dovoľujeme si uviesť do pozornosti Grantový program Nadácie Tatra banky s názvom „Stredoškoláci do sveta“, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje najlepších slovenských študentov gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

  • finančný grant do výšky max. 1 500 € na pokrytie nákladov s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami, alebo so štúdiom na polrok alebo celý školský rok,
  • cieľová skupina študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na gymnáziu, alebo SOŠ s maturitou,
  • v predchádzajúcom ukončenom ročníku študijný priemer 1,5

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v stredu 15.3.2019 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24:00 hod. predložené prostredníctvom online formuláru na jej webovej stránke.

Ďalšie informácie súvisiace i s údajmi čo má obsahovať žiadosť sú dostupné na mladez.sk/ponuka/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií