Vansovej Lomnička

V priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre sa začiatkom marca konala krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien. Jej poslanie je v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to celý živote snažila i spisovateľka Terézia Vansová, ktorej meno festival nesie. Našu školu reprezentovala štvrtáčka Natália Fernézová. Za podmanivý prednes si odniesla nádherné prvé miesto, čím si zabezpečila postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici. Natálii blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Milan Jašo, IV. A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií