Vrábeľskí gymnazisti v Moskve

Naša škola využila jedinečnú ponuku z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 23 žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia sa tak mohlo v dňoch 23. – 26.októbra 2018 zúčastniť kultúrno – vzdelávacieho projektu „Spoznaj Rusko“, ktorý zorganizovalo Ministerstvo kultúry Ruskej federácie.

Všetci účastníci sa tešili na tri dni, počas ktorých ich čakalo spoznávanie Moskvy - „literaturnyj maršrut“ - exkurzia so zameraním na ruskú literatúru a ruských autorov, ktorí žili a pôsobili v Moskve.

Prvý deň sme sa zoznamovali s mestom počas autobusovej prehliadky, kedy nám naša sprievodkyňa veľmi pútavo rozprávala o jeho histórii, kultúre a architektúre. Prvá zastávka bola na Vorobjových horách s výhľadom na Moskva - City, ďalšou - areál Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova, navštívili sme aj Pamätník na Poklonnoj hore – umelecké dielo, centrálne múzeum Veľkej Vlasteneckej vojny. Po obede sme sa prešli po priestoroch historického obchodného domu GUM a po Červenom námestí, kde sme obdivovali veľkolepý Chrám Vasilija Blaženého. V areáli Kremľa sme si vychutnali nádhernú ruskú architektúru a odfotili sa pred historickou Cár – puškou a Cár – kolokolom.

Druhý deň sa niesol v duchu dvoch velikánov ruskej literatúry – A. P. Čechova a L. N.Tolstého. Naša literárna exkurzia smerovala do usadlosti „Melichovo“, kde žil a pracoval A.P. Čechov - klasik svetovej literatúry, spisovateľ, prozaik, dramaturg a lekár z povolania. Tu pracoval na svojich najznámejších dramatických dielach Čajka a Ujo Váňa, taktiež liečil roľníkov a pre deti postavil školu. Absolvovali sme prehliadku múzea, prešli sme sa po parku a aleji lásky. Po návrate do Moskvy sme navštívili múzeum v Chamovnikách a dom, v ktorom žil L.N.Tolstoj so svojou rodinou. V múzeu sa nachádzajú osobné veci, oblečenie a nábytok, ktoré patrili autorovej rodine. Dom je obkolesený záhradou, v ktorej veľa času trávil spisovateľ so svojou rodinou. Tolstého dom bol známy aj tým, že sa tu stretávali doboví intelektuáli a usporadúvali tu mnohé literárne večery.

Posledný deň sme navštívili Tretiakovskú galériu, ktorá nám otvorila dvere do sveta umenia. Výnimočnú obrazáreň založil v roku 1856 obchodník a milovník umenia Pavol Michajlovič Tretiak. Radí sa k najznámejším svetovým obrazárňam a vlastní jednu z najväčších zbierok ruského výtvarného umenia. Prezreli sme si obrazy klasikov svetového umenia I. Repina, I. Šiškina, V. Vasnecova, V. Vereščagina, V. Surikova, I. Kramského a mnoho ďalších.

Sme radi, že žiaci nášho bilingválneho štúdia majú možnosť spoznávať ruskú kultúru aj naživo a tiež vyskúšať si používanie ruského jazyka v praxi. Sme presvedčení, že všetky takto nadobudnuté poznatky zúročia vo svojom ďalšom štúdiu. Navyše im zostanú krásne zážitky a nezabudnuteľné spomienky na krajinu, ktorú nemá možnosť navštíviť každý, a to ešte s tak bohatým a kvalitným programom, aký nám organizátori pripravili.

PaedDr. Eliška Matušková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií