Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

Záložka do knihy spája slovenské školy – celoslovenský projekt, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo už siedmy raz. Jeho hlavným cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému a tiež nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou, s ktorou si navzájom vymeníme vyrobené záložky, stalo Gymnázium sv. Moniky v Prešove. Veríme, že záložky na tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov, sa nám vydarili a potešia prešovských gymnazistov.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií