Darujte nám 2 % z Vašich daní

Vážení rodičia,

v zmysle § 50 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže každý daňovník rozhodnúť o poukázaní 2 % ním zaplatenej dane v prospech určenej právnickej osoby, ktorú si sám vyberie (prijímateľa - zákonom určené mimovládne neziskové organizácie na verejnoprospešné účely).

Rodičovské združenie pri Gymnáziu vo Vrábľoch je registrovaným prijímateľom 2 % z dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete aj touto formou pomôcť škole a podporiť rozvoj výchovno–vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre našich žiakov.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať 2 % z dane v prospech nášho združenia stačí prevziať a vyplniť editovateľné pdf dokumenty (nachádzajú sa pod článkom):

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Následne stačí Vami vyplnené dokumenty vytlačiť a poslať na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vráble
Sídlo: Školská 1232/26, 952 01 Vráble
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37869175

V mene Rodičovského združenia, študentov a pracovníkov našej školy Vám za prejavenú podporu vopred ďakujeme!

Prílohy - editovateľné pdf dokumenty:
Pozn.: Súbory najprv uložte a následne vyplňte v externom programe (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader a pod.), nevypĺňajte v internetovom prehliadači.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií