Ekotopfilm v Energolande

Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili Juniorfestivalu, ktorý sa každoročne uskutočňuje ako súčasť medzinárodného premietania environmentálnych filmov ENVIROFILM.

Mali sme možnosť vidieť 3 ukážky s rovnakou myšlienkou: Zmeníme planétu alebo seba?

Hlavným problémom v znečisťovaní prírody sú plasty a práve o nich bolo prvé video. Hovorilo najmä o tom, čo spôsobujú plasty v mori.

Druhé video hovorilo o tom, ako aj malými krôčikmi môžeme pomôcť našej Zemi. Bolo o pánovi, ktorý odhodlane išiel za svojim cieľom a sám vysadil les, ktorý sa stal domovom mnohých zvierat.

Posledné video bolo o korytnačkách – o tom, aké je dôležité ich chrániť a starať sa o ne, keďže v dnešnej dobe sú už všetky druhy morských korytnačiek ohrozené.

Som rada, že sme sa mohli zúčastniť tohto premietania, pretože verím, že nám to pomohlo otvoriť oči, v akej znečistenej krajine žijeme. Verím, že mnohým z nás obrázky z týchto videí utkveli v pamäti a inšpirovali nás k zamysleniu sa nad svojim vlastným prístupom k ochrane prírody.

Barbora Latečková, 2.D

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií