Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 12.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády s nasledovnými výsledkami.

Kategória: B
Počet súťažiacich: 4
Počet úspešných riešiteľov: 4

1. miesto: Natália Polyáková
2. miesto: Lucia Luleiová
3. miesto: Simona Kišová
4. miesto: Simona Baráthová

Kategória: A
Počet súťažiacich: 2
Počet úspešných riešiteľov: 2

1. miesto: Daniela Kmeťová
2. miesto: Lujza Vašová

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Do školy už bez testu, ale s rúškom

Dňom 29. 4. 2021 je zrušené povinné testovanie žiakov a zákonných zástupcov ako podmienka nástupu žiaka do školy.

Od 3. 5. 2021 vzhľadom na to, že naša škola sa nachádza v okrese s I. stupňom varovania (v ružovom) je zrušené povinné testovanie zamestnancov. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť preukázať sa čestným prehlásením, pre zamestnancov školy a cudzie osoby, ktoré vstupujú do školy na základe povolenia riaditeľa školy.


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií