Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 12.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády s nasledovnými výsledkami.

Kategória: B
Počet súťažiacich: 4
Počet úspešných riešiteľov: 4

1. miesto: Natália Polyáková
2. miesto: Lucia Luleiová
3. miesto: Simona Kišová
4. miesto: Simona Baráthová

Kategória: A
Počet súťažiacich: 2
Počet úspešných riešiteľov: 2

1. miesto: Daniela Kmeťová
2. miesto: Lujza Vašová

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií