Veľká medaila sv. Gorazda na našom gymnáziu

Morálne ocenenie v rezorte školstva Veľké a Malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy nesúce meno svätého Gorazda, sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov osobnostiam z oblasti školstva ako aj spoločenského života. Medzi ocenenými bola v roku 2020 učiteľka nášho gymnázia PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová, ktorá ho získala predovšetkým za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv a recenzovanie učebníc občianskej náuky a finančnej gramotnosti.

K vyznamenaniu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl do budúcnosti. Pre nás ostatných je veľkou cťou a motiváciou s ňou pracovať.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií