Ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov

Dňa 22. 6. 2021 o 17.00 hod. sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení z radov učiteľov, ktorí pôsobia v školách vo Vrábľoch. Z nášho gymnázia bola nominovaná a ocenená PaedDr. Denisa Očovayová, ktorá vyučuje ruský a nemecký jazyk. Pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Súčasťou odovzdávania ocenení bolo premietanie videí o každom ocenenom učiteľovi. Na tvorbe týchto videí spolupracovali aj naši dvaja študenti - Marek Horský (IV.A) a Samuel Chlpík (II.A). Touto cestou sa im chceme poďakovať a zaželať im veľa tvorivých nápadov.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií