Big live classes

Naše gymnázium sa tento školský rok zapojilo do projektu vydavateľstva Pearson, ktoré v spolupráci s BBC pripravilo pre študentov online hodiny anglického jazyka s profesormi zo Spojeného kráľovstva. Prvú takúto hodinu s rodeným Angličanom si vyskúšali žiaci I.A triedy už počas vianočných prázdnin. Profesor Harry Waters z Northamptonu počas 60 minút pripravil pre žiakov online hodinu na tému „Adventure Holidays“, ktorá bola plná skvelých interaktívnych cvičení.

Touto cestou si naši študenti mali možnosť precvičiť a zdokonaliť svoje zručnosti z počúvania, čítania a písania v anglickom jazyku. Harryho hodina bola pripravená pútavou formou s využitím rôznych foriem vyučovania. Počas školského roka čakajú takéto hodiny anglického jazyka aj ostatných našich študentov.

Mgr. Ivana Šovčíková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií