Trajektórie rusko-slovenskej vedecko-pedagogickej spolupráce - Medzinárodná konferencia

Vyučujúce ruského jazyka sa zúčastnili 5. decembra 2020 medzinárodnej vedecko – praktickej konferencie „Trajektórie rusko-slovenskej vedecko-pedagogickej spolupráce“ v online ZOOM platforme. Konferenciu organizovala Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Asociácia rusistov Slovenska a Medzinárodná asociácia učiteľov ruského jazyka a literatúry.

Na konferencii vystúpili slovenskí i ruskí pedagógovia všetkých typov škôl, odborníci v oblasti výučby ruského jazyka, literatúry a kultúry, zástupcovia ruských a slovenských univerzít.

Účastníkom konferencie bola predstavená aj nová, moderne koncipovaná učebnica geografie pre 3. ročník rusko-slovenských sekcií bilingválnych a slovanských gymnázií, ktorej autorkami sú Mgr. Olga Iermachkova, PhD. (Katedra rusistiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a PaedDr. Eliška Matušková (Gymnázium Vráble). Učebnica je prvou učebnicou geografie v ruskom jazyku na Slovensku, a zároveň predstavuje prvú zo série učebníc, pripravovaných pre slovenské bilingválne gymnáziá.

Účastníci konferencie získali osvedčenie Moskovskej štátnej univerzity o účasti na konferencii.>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií