Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2021

V celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo našu školu reprezentovali v prednese poézie Bibiana Halásová (III.D), Paula Balta (IV.D),v prednese prózy Daniela Duncová (V.D) a v sólovom speve Veronika Repáňová (V.D). Každá z nich sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii.

Srdečne blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií