Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2021

V celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo našu školu reprezentovali v prednese poézie Bibiana Halásová (III.D), Paula Balta (IV.D),v prednese prózy Daniela Duncová (V.D) a v sólovom speve Veronika Repáňová (V.D). Každá z nich sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii.

Srdečne blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií