Stužková V.D

Pre každého študenta strednej školy je stužková slávnosť niečim výnimočným. Z dievčat sú zrazu dámy, z chlapcov muži. Ja osobne by som stužkovú nazvala oslavou študentstva. Je to predzvesť toho, že nás čaká dlho očakávaná maturita.

Tento rok je všetko iné. Celý svet zasiahol šialený vírus, ktorý ovplyvnil aj stužkové slavnosti. Tá naša, októbrová bola prepracovaná, naplánovaná a nachystaná do posledného detailu, avšak vzhladom na situáciu sme museli termín presunúť na neurčito. Ani pandémia nás však neodradila od toho, aby sme sa spolu stretli, symbolicky si nasadili stužky na rúška a popriali si veľa síl do dalších mesiacov. Nezúfame, ba naopak veríme, že stužková bude a užijeme si ju o to viac, za akých podmienok.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií