Ďalší úspech mladého astronóma

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo zorganizovala 6. mája 2021 krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach?“, ktoré bolo zároveň celoslovenským finále tejto súťaže. V troch kategóriách si nadšenci astronómie zmerali sily vo vedomostiach z histórie astronómie, orientácii na hviezdnej oblohe ako aj v riešení výpočtových úloh. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, získal v krajskom kole 1. miesto. V celoslovenskom finále obsadil 26. miesto v silnej konkurencii starších a skúsenejších stredoškolákov.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií