Ďalší úspech mladého astronóma

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo zorganizovala 6. mája 2021 krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach?“, ktoré bolo zároveň celoslovenským finále tejto súťaže. V troch kategóriách si nadšenci astronómie zmerali sily vo vedomostiach z histórie astronómie, orientácii na hviezdnej oblohe ako aj v riešení výpočtových úloh. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, získal v krajskom kole 1. miesto. V celoslovenskom finále obsadil 26. miesto v silnej konkurencii starších a skúsenejších stredoškolákov.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií