Zmluvy - 2012

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2012 Požitavská futbalová akadémia Vion 09.01.2012-20.01.2012 300,00 str.1, str.2, str.3
02/2012 Matador Automotive Vráble, a. s. 09.01.2012-30.01.2012 60,00 str.1, str.2, str.3
03/2012 Martiška Juraj 10.01.2012-31.01.2012 60,00 str.1, str.2, str.3
04/2012 Šimek Pavol 12.01.2012-26.01.2012 45,00 str.1, str.2, str.3
05/2012 Raček Ivan 13.01.2012-27.01.2012 45,00 str.1, str.2, str.3
06/2012 ICU Medical Slovakia, s. r. o. 13.01.2012-27.01.2012 45,00 str.1, str.2, str.3
08/2012 Belický Richard 7. 2. – 28. 2. 2012 60,00 str.1, str.2, str.3
10/2012 Požit.fut.akadémia VION 6. 2. – 16. 2. 2012 270,00 str.1, str.2, str.3
11/2012 Raček Ivan 2. 2. – 16. 2. 2012 45,00 str.1, str.2, str.3
12/2012 Šimek Pavol 2. 2. – 16. 2. 2012 45,00 str.1, str.2, str.3
13/2012 Matador Automotive Vráble 6. 2. – 27. 2. 2012 45,00 str.1, str.2, str.3
14/2012 ICU Medical Slovakia 10. 2. – 17. 2. 2012 20,00 str.1, str.2, str.3
15/2012 ICU Medical Slovakia 2. 3. – 23. 3. 2012 60,00 str.1, str.2, str.3
16/2012 Matador Automotive Vráble 5. 3. – 23. 3. 2012 60,00 str.1, str.2, str.3
18/2012 Požitavská futbalová akadémia VION 5. 3. – 15. 3. 2012 324,00 str.1, str.2, str.3
19/2012 Šimek Pavol 1. 3. – 22. 3. 2012 60,00 str.1, str.2, str.3
20/2012 Raček Ivan 1. 3. – 22. 3. 2012 60,00 str.1, str.2, str.3
22/2012 Belický Richard 6. 3. – 20. 3. 2012 45,00 str.1, str.2, str.3
23/2012 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 04.04. - 30.04.2012 105,00 str.1, str.2, str.3
24/2012 Šimek Pavol 12. 4. – 26. 4. 2012 45,00 str.1, str.2, str.3
25/2012 Raček Ivan 12. 4. – 26. 4. 2012 49,00 str.1, str.2, str.3
26/2012 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 02.05. – 30.05.2012 165,00 str.1, str.2, str.3
27/2012 Raček Ivan 10.05. – 31.05.2012 60,00 str.1, str.2, str.3
28/2012 ICU Medical Slovakia, s.r.o. 18. 05. 2012 30,00 str.1, str.2, str.3
29/2012 HTP Slovakia Vráble, s r.o. 06. 06. – 27. 06. 2012 120,00 str.1, str.2, str.3
30/2012 Huhn Press Tech spol. s r. o. 19. 09. – 26. 09. 2012 36,00 str.1, str.2, str.3
32/2012 ICU Medical Slovakia s.r.o 21. 09. 2012 36,00 str.1, str.2, str.3
34/2012 Matador Automotive Vráble, a. s. 01. 10. – 29. 10. 2012 90,00 str.1, str.2, str.3
35/2012 Raček Ivan 04. 10. – 25. 10. 2012 90,00 str.1, str.2, str.3
36/2012 ICU Medical Slovakia s. r. o. 05. 10. 2012 54,00 str.1, str.2, str.3
37/2012 Huhn Press Tech spol. s r. o. 03. 10. – 24. 10. 2012 72,00 str.1, str.2, str.3
39/2012 Šimek Pavol 03. 10. – 31. 10. 2012 90,00 str.1, str.2, str.3
40/2012 Kesely Peter 27.10. – 28.10.2012 180,00 str.1, str.2, str.3
43/2012 Huhn Press Tech spol. s r. o. 7.11. – 28.11. 2012 72,00 str.1, str.2, str.3
44/2012 Šimek Pavol 7.11. – 28.11. 2012 72,00 str.1, str.2, str.3
45/2012 Raček Ivan 8.11. – 28.11. 2012 72,00 str.1, str.2, str.3
46/2012 Martiška Juraj 9.11. – 30.11.2012 72,00 str.1, str.2, str.3
47/2012 IN PRINT spol. s r. o. 01.11.2012 – 30.06.2013 224,00 str.1, str.2, str.3 str.4
48/2012 Raček Ivan 06.12. – 20.12.2012 54,00 str.1, str.2, str.3
49/2012 HTP Slovakia Vráble s r. o. 03.12. – 19.12.2012 108,00 str.1, str.2, str.3
50/2012 Huhn PressTech spol. s r. o. 05.12. – 19.12.2012 54,00 str.1, str.2, str.3
51/2012 Šimek Pavol 05.12. – 19.12.2012 54,00 str.1, str.2, str.3
52/2012 Matador Automotive Vráble a.s. 03.12. – 17.12.2012 54,00 str.1, str.2, str.3
53/2012 Martiška Juraj 07.12. – 21.12.2012 54,00 str.1, str.2, str.3
54/2012 Výberči Dalibor 14. 12. 2012 36,00 str.1, str.2, str.3
Číslo zmluvy Názov zmluvy Suma v EUR Dodávateľ Zoskenovaný dokument
0898/2011 Darovacia zmluva 0,00 Štátny pedagogický ústav str.1, str.2
Číslo zmluvy Názov zmluvy Suma v EUR Poskytovateľ Objednávateľ Zoskenovaný dokument
11306178 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia 2 EUR / 1 žiak Divadelné centrum Martin Gymnázium vo Vrábľoch str.1, str.2
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií