Zmluvy - 2015

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
2015/005837 Okresný úrad Nitra 9.1. – 30.1.2015 - zobraziť
2015/006692 Okresný úrad Nitra 16.1. – 20.2.2015 - zobraziť
2015/006699 Okresný úrad Nitra 28.1. – 27.2.2015 - zobraziť
01/2015 HTP Slovakia Vráble, s. r. o. 05.02. – 26.02.2015 - zobraziť
02/2015 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 09.03. – 30.03.2015 - zobraziť
03/2015 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 09.04. – 30.04.2015 - zobraziť
04/2015 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 21.05. – 28.05.2015 - zobraziť
05/2015 Volejbalový klub Vráble 02.09. – 25.09.2015 - zobraziť
06/2015 Volejbalový klub Vráble 06.10. - 08.10.2015 - zobraziť
07/2015 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 13.10. - 29.10.2015 - zobraziť
08/2015 Huhn PressTech spol. s r. o. 14.10. - 28.10.2015 - zobraziť
09/2015 IN PRINT spol. s r. o. 02.12.2015 - 31.05.2016 - zobraziť
10/2015 Huhn PressTech spol. s r. o. 04.11.2015 – 16.12.2015 - zobraziť
11/2015 HTP Slovakia Vráble s.r.o. 05.11.2015 – 26.11.2015 - zobraziť
12/2015 Šimek Pavol 05.11.2015 – 17.12.2015 - zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií