Zmluvy - 2016

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2016 HTP Slovakia Vráble s.r.o. 11.01.2016 – 28.01.2016 - zobraziť
02/2016 Huhn Press Tech spol.s r.o. 13.01.2016 – 27.01.2016 - zobraziť
03/2016 Štefancová Andrea 15.01.2016 – 19.02.2016 - zobraziť
04/2016 Šimek Pavol 21.01.2016 – 25.02.2016 - zobraziť
05/2016 HTP Slovakia Vráble s.r.o. 04.02.2016 – 29.02.2016 - zobraziť
06/2016 Huhn Press Tech spol. s r.o. 03.02.2016 – 24.02.2016 - zobraziť
07/2016 PaedDr. Boris Ragas 07.02.2016 - zobraziť
08/2016 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7 05.03.2016 - zobraziť
09/2016 HTP Slovakia Vráble s.r.o. 14.03.2016 – 31.03.2016 - zobraziť
10/2016 HUHN PressTech spol.s.r.o. 09.03.2016 – 30.03.2016 - zobraziť
11/2016 Stolnotenisový klub I.ZŠ Vráble 15.08.2016 – 26.08.2016 - zobraziť
12/2016 ŠVEC a SPOL. s.r.o. Vráble 04.10.2016 – 25.10.2016 - zobraziť
13/2016 Štefancová Andrea, Chalupkova 1183/34, Vráble 07.10.2016 – 25.11.2016 - zobraziť
14/2016 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble 08.11.2016 – 20.12.2016 - zobraziť
15/2016 IN PRINT, Hlinikova 1321/11, 952 01 Vráble 14.11.2016 – 31.05.2017 - zobraziť
16/2016 HUHN PressTech spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 23.11.2016 – 07.12.2016 - zobraziť
17/2016 Ferdinand Czímer, Za kaštieľom 546/8, 941 44 Hul 24.11.2016 – 22.12.2016 - zobraziť
18/2016 Reedukačné centrum, Nám.kpt.Nálepku 613, 952 01 Vráble 22.11.2016 – 21.12.2016 - zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií